"Булгаргаз" е внесъл предложение в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за увеличение на цената на природния газ с 36,51% за четвъртото тримесечие на 2008 година, съобщиха от газовата компания.
Булгаргаз“ ЕАД предложи на ДКЕВР да утвърди цена на природния газ за четвъртото тримесечие на 2008 г. в размер на 593,53 лв./хм3 без ДДС, (вкл. 19,73 лв./хм3 цена за пренос). Исканото от "Булгаргаз" увеличение е 158,73 лева за хиляда кубически метра в сравнение с действащата цена на газа в момента.
В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на природния газ, “Булгаргаз” ЕАД на всеки три месеца изготвя и внася в ДКЕВР предложение за утвърждаване на продажна цена на природния газ.Факторите, които са довели до това предложение са увеличението на цените на алтернативите на международните пазари, като и увеличението на курса на щатския долар с 6,32 %. Другата основна причина "Булгаргаз" да иска сериозно поскъпване на природния газ е и утвърдената от енергийния регулатор по-ниска цена от предложената от компанията за третото тримесечие на годината. /БЛИЦ