„Булгаргаз” ЕАД предложи на ДКЕВР да утвърди цена на природния газ за второто тримесечие на 2009 г. в размер на 549.96 лв./хм 3 без ДДС, съобщиха от дружеството.

Намалението от 64.70 лв./хм 3 (10.53%) в сравнение с действащата цена, е в резултат на по-ниските през последните месеци цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари. Увеличението на цената се дължи на по-високия валутен курс на щатския долар към лева (1.50080 месец февруари – 1.53818 месец март)./БЛИЦ