Рекордно ниските лихви по кредитите в страната предизвикаха истински бум на големите заеми, най-вече при тези за между 500 хил. лв. и 1 млн. лв., както и за над 1 млн. лв. Данни на Българска народна банка сочат, че в края на 2016 г. общо 181 български домакинства* дължат на търговските банки по над 1 млн. лв.

Ръстът спрямо тримесечие по-рано (30 септември 2016 г.) е от 74 броя, а за последните 12 месеца са отчита 108% нараства, или от 94 кредита.

Средната стойност на заемите на т. нар. кредитни милионери днес възлиза на 1.74 млн. лв. спрямо 1.811 млн. лв. за в края на 2015 г.

Повишението при заемите от 500 хил. лв. до 1 млн. лв. е от 51.7 на сто в последните 12 месеца. Днес общият им брой вече е 584, или с 199 повече спрямо предходния период.

Общо 22 941 пък са кредитите у нас за суми над 100 хил. лева, или с 1051 повече спрямо 31 декември 2015 г., когато са възлизали на 21 890.

Тендецията от последната година е българите масово да връщат, т.е. изплащат заемите си за суми от 1000 до 2500 лв., както и тези от 2500 до 5000 лв. Понижението спрямо година по-рано е от 15 и 8.3 на сто.

Средната стойност на задълженията на всички българи днес е 7113 лв. срещу 6934 лв. за в края на 2015 г.

Добрата новина е, че в условия на ниски лихви домакинствата плащат и по-малко на банките. Така съвкупните заплатени или дължими лихви за 2016 г. възлизат на 1.388 млрд. лв. спрямо 1.51 млрд. лв. за 2015 г. и съответно 1.61 млрд. лв. и 1.67 млрд. лв. за предходните две години.

* Сектор Домакинства и НТООД включва физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД).