В четвърта поред прпоцедура синдиците на „Кремиковци” ще направят опит да продадат обособена част, включваща предзаводската и заводската площадка на бившия комбинат, заедно с активите, свързани с производствената му дейност. Началната цена е 316 милиона лева.
Търгът е с явно наддаване, със стъпка от 4 милиона лева. Сумата, която трябва да се внесе като депозит, е 10 % от първоначалната цена.<br /> <br /> Поради различни причини предишните три тура на търга завършиха неуспешно. В два от случаите не се явиха участници, а при последния опит &ndash; кандидатът не беше внесъл депозит. <br /> <br /> Производството по несъстоятелност ще приключи, когато бъде продадено цялото имущество и сумите, постъпили от осребряването, бъдат разпределени между кредиторите по реда, предвиден в закона. <br /> <br /> Кредиторите на &bdquo;Кремиковци&rdquo; са над 7 000. Около 600 са юридически лица.<br />