Липсват всякакви основания за подобни крайни действия, това се посочва в изявление на ЧЕЗ, по повод решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се отнеме лиценза на компанията.
&ldquo;Изумени сме от решението, което ДКЕВР е взела за стартиране на процедура по отнемане на лиценза на ЧЕЗ Електро България. За подобни крайни действия липсват всякакви основания, тъй като ЧЕЗ Електро България работи изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство и при стриктно спазване на лицензионните си задължения. Очакваме да получим официално решението на ДКЕВР, за да се запознаем с мотивите на независимия регулатор&rdquo;, се казва в изявлението.<br /> <br /> ЧЕЗ Електро България е публично дружество и ще изразява публично позицията си в съответствие с изискванията на нормативната рамка по начин, защитаващ интересите на неговите акционери, инвеститори и клиенти, се казва още в изявлението./БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />