Влязоха в сила по-ниските цени* на електроенергията, която енергийната компания "ЧЕЗ Електро България” АД продава на битови клиенти, съобщиха от дружеството. За битовите клиенти на ЧЕЗ дневната тарифа се изменя от 0,08750 на 0,08472 лв./кВтч, а нощната тарифа – от 0,03833 лв./кВтч на 0,02723 лв./кВтч. Цената за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е намалена от 0,04040 лв/кВтч на 0,03435 лв./кВтч .
Тези цени са във връзка с решение от 5 март 2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за цените, на които електроразпределителните дружества продават ток на по-ниски цени за потребителире.&nbsp;<br /> <br /> Цените на електроенергията за клиенти, присъединени на средно напрежение, както и останалите компоненти от цената за разпределение, остават без промяна, съгласно решение на ДКЕВР в сила от 1 юли 2012 г. Всички цени са достъпни за клиентите на сайта на ЧЕЗ www.cez.bg в секция Цени, както и в центровете за обслужване на клиенти.<br /> <br /> От компанията припомнят, че в изпълнение на решението на ДКЕВР от вчера (5 март), компанията е започнала извънредно отчитане на електромерите. За да бъде гарантирана максимална коректност при фактурирането на електроенергията по стари и нови цени, както съобщи вече БЛИЦ, компанията дава възможност на битовите клиенти сами да отчетат показанията на електромерите си. <br /> <br /> Желаещите да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията до 11 март в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на [email protected], на факс (02) 8959 667 и през уеб-сайта www.cez.bg. Необходимо е да се посочат данните от електромера (по всички тарифи), клиентски или абонатен номер, датата на отчитане, трите имена на титуляр и адрес на обекта, за който се декларират показания.<br />