С 48 на сто са намалели преките чуждестранни инвестиции в България през периода януари - ноември миналата година в сравнение със същия период година по-рано, показват предварителните данни на БНБ.
Така за 11-те месеца на изтеклата година в българската икономика са вложени 740.3 млн. евро, а за същия период на 2010 г. те са били 1.431 млрд. евро.<br /> <br /> Преките чуждестранни инвестиции се приемат като основен фактор, който може да задвижи българската икономика в условията на свито кредитиране. <br /> <br /> Намаляването на вложенията е между основните причини финансовата сметка на платежния баланс да е с дефицит от 1.452 млрд. евро за единадесетте месеца на миналата година. Това е със 137% повече от дефицита за януари - ноември 2010 г.<br /> <br /> Дефицитът показва с колко изтичането на капитали от България превишава притока им. Освен преките чуждестранни инвестиции финансовата сметка включва още кредитните взаимоотношения на финансовите институции с техните централи зад граница и други кредитори, депозитите на чуждестранни лица у нас и средствата, които българският бизнес изнася в чужбина под формата на инвестиции, или задгранични депозити.<br /> <br /> Изтичането на капитали през финансовата сметка обаче се компенсира от валутните постъпления, които носи външната търговия и предоставянето на услуги от български фирми за чуждестранни клиенти. Тези процеси се отчитат в текущата сметка, като за януари - ноември тя е с излишък от 1.151 млрд. евро, а за същия период година по-рано бе с дефицит от 165 млн. евро.<br /> <br /> При услугите за периода се отчита излишък от 2.35 млрд. евро, което представлява 17% ръст на годишна база. Той се формира главно от парите, които чуждестранните туристи оставят в България през летния сезон. Износът на стоки расте с 30%, а вносът се увеличава с 20%. Това е свалило търговския дефицит с 39% на годишна база до 1.444 млрд. евро.<br /> <br /> Последните данни за платежния баланс отразяват и обръщането на процесите в икономиката с развитието на кризата. Преди нейното възникване преките чуждестранни инвестиции и кредитирането формираха излишъци по финансовата сметка и на финансираха вноса на инвестиционни и потребителски стоки, заради който през 2008 г. текущата сметка достигна дефицит от 24% спрямо БВП.<br /> <br /> Заемите, които финансираха вноса в годините на икономически растеж, обаче днес се изплащат с приходите от износ на стоки и услуги.<br /> <br /> Третата основна статия в платежния баланс - капиталовата сметка, формира излишък от 240 млн. евро и така за януари - ноември платежният баланс приключва с общ дефицит от 56 млн. евро, което е свиване от 91% спрямо същия период на миналата година.<br />