Първият столичен мол City Center Sofia е с нов собственик - дъщерна компания на базирания в Лондон фонд Revetas Capital. Сделката е вписана в Търговския регистър в средата на юни, като минава не през продажба на актива, а през смяна на едноличния акционер в дружеството собственик "Аурига", съобщава в. "Капитал Дейли".
С тази продажба собствеността в City Center Sofia се сменя за трети път, а продавачът - американският фонд Heitman, окончателно излиза от имотните си инвестиции в България. Зад сделката стоят натрупани финансови проблеми - приходите на търговския център падат, собственикът успява само частично да обслужва кредита за покупката му въпреки разсрочването от Уникредит банк Аустрия, а купувач се търси от години. Така сделката може да се разглежда като придобиване на проблемен актив, какъвто е фокусът на Revetas Capital, най-вероятно само срещу план за изчистване на задълженията.<br /> <br /> За момента не са ясни детайли около сделката за първия столичен мол, включително цената и доходността за инвеститора. Според Търговския регистър купувач е регистрираното в Люксембург дружество Loren S.а.r.l., което е притежавано също от учредена в княжеството компания - Revetas Holding.<br /> <br /> Сменен е и бордът на директорите на &quot;Аурига&quot;, като в него вече влиза директорът на консултантската компания по корпоративно управление Trinity Corporate Services Филип Уелш и екип от още двама мениджъри. Уелш има опит в одита, консултантския бизнес и недвижимите имоти.<br /> <br /> City Center Sofia бе завършен през 2006 г., като още тогава бе продаден на фонда Equest Balkan Properties за 94 млн. евро. Като първоначален инвеститор в търговския център се сочи Румен Гайтански-Вълка чрез компанията &quot;Стройтаун&quot; (впоследствие преименувана на &quot;Аурига&quot;). Преди шест години Heitman European Property Partners III плати за мола 101.5 млн. евро.<br /> <br /> В момента коментираната в имотните среди цена е много по-ниска. Според представители на консултантския бизнес тя вероятно включва само изчистване на задълженията на &quot;Аурига&quot; към Уникредит банк Аустрия по подписания в края на 2008 г. договор за заем от 64 млн. евро. С него бе финансирана покупката на търговския център, а като обезпечение бе учреден особен залог върху компанията. Срокът за погасяване бе 2011 г., но заради финансовите проблеми на City Center Sofia кредитът бе предоговарян неколкократно и към края на 2013 г. дължимата сума по него бе 117.3 млн. лв. (близо 60 млн. евро).<br /> <br /> Представители на Revetas Capital са бяха открити за коментар от &quot;Капитал Дейли&quot;. Фондът е от т.нар. опортюнистични инвеститори, които търсят сделки с активи на ниска цена, при висока доходност и съпътстващ висок риск. Фокусът му са инвестиции в подобни имоти - най-често обезпечения по необслужвани кредити в портфейлите на банките, в Централна и Източна Европа.