Генералната дирекция „Предприятия и промишленост” на Европейската комисия организира присъждането на награди на онези, които най-успешно насърчават предприемачеството в Еропа.
Желание за участие се заявява пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, което е национален координатор по наградите, съобщават от пресцентъра на ведомството.<br /> <br /> Формулярите за участие трябва да се изпратят до 13 ноември 2009 година.<br /> <br /> В конкурса за наградите могат да участват национални, регионални и местни институции или публично-частни партньорства от всички страни-членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Турция.<br /> <br /> Категориите, в които ще се присъждат награди, са пет: насърчаване на предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на умения, подобряване на бизнес средата, подкрепа на интернационализирането на бизнеса и награда за отговорно и интегриращо предприемачество.<br /> <br /> Европейската комисия ще присъди и Голямата награда на журито за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща предприемаческа инициатива. <br /> /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />