Прокуратурата подхваща одитните доклади за трите дружества - ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН, в пълния им обем, както и възраженията им, съобщи председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев.
Акцентът в докладите е процесът на предоставяне на услуги на външни фирми. <br /> <br /> Притеснителното, според шефа на регулатора, е изнасянето на услуги между свързани лица. Именно тук се губи прозрачността при определянето на цената на услугата, посочи той.<br /> <br /> Националната електрическа компания (НЕК) е работила без одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) бизнес план, но не се знае дали ще бъде санкционирана за нарушението, обяви още Семерджиев. <br />