Обявяване в несъстоятелност на пет фирми от региона иска Териториалната дирекция на НАП в Ловеч. Общият размер на просрочените данъчни и осигурителни задължения на петте дружества е 6,4 млн.лв. Преписките по образуваните изпълнителни дела са предадени на Агенцията за държавни вземания, "Търговска несъстоятелност", съобщи Калина Радоева от ТД на НАП в Ловеч.
Според Радоева през юни в касата на ведомството са постъпили над 3 хил. лева в резултат на изземване на парични средства от каси в търговски обекти на длъжници. Общо през последните два месеца вследствие прилагането на различни принудителни административни мерки, включително налагане на забрана за напускане на страната и искания за отнемане на огнестрелно оръжие на собственици или управители на фирми-длъжници, постъпленията в ТД на НАП-Ловеч са 170 000 лв. <br /> <br /> Фирмите са били многократно кланени да погасят задълженията си, да представят обезпечение или да поискат разрешение за плащане на части, но те не са го направили.<br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ<br /> </b>