Компаниите в затруднение има възможност да изплащат дълга си към Националната агенция за приходите (НАП) разсрочено, съобщиха данъчните.
Всяка фирма, която изпитва временни финансови затруднения и чиито банкови сметки са запорирани от приходната агенция, може да поиска разрешение да плаща задължениятата си на части, като за целта е необходимо да се издаде разрешение за неотложно плащане.<br /> <br /> Задлъжнялата фирма трябва да отправи писмено искане до публичния изпълнител, който може да определи процент от постъпленията по банковите ѝ сметки да се удържат за плащане на задълженията ѝ към бюджета, а с останалата част да продължат да се покриват неотложни плащания по договори. Така дружеството може да избегне задлъжняване и към доставчиците или служителите си.<br /> <br /> За да бъде издаден такъв документ, има условие въпросните суми да са дължими по споразумения, свръзани с основната дейност на компанията и да е налице реална опасност забавянето им да доведе до тежки икономически последици за нея.<br /> <br /> При разрешено неотложно плащане най-често държавата в лицето на НАП задържамежду 20 и 30 на сто от всички банкови постъпления за покриване на дълговете към бюджета, уточняват оттам.<br /> <br /> За да получи възможност да плаща на части, длъжникът трябва да представи няколко документа: банкови извлечения за доказване на паричните потоци, прогноза за очакваните приходи и разходи за периода, за който се иска разрешението, както и обезпечение на целия дълг, заедно с изтеклите лихви.<br /> <br /> Обикновено такива разрешенията се издават за период от един до три месеца, но няма пречка да бъдат продължени, ако фирмата спазва договорените условия,обясняват от НАП. Процедурата по издаване на самото разрешение в общия случай не отнема повече от 7 дни.<br /> <br /> Само в област Пловдив от началото на годината до края на този септември от нея са се възползвали 1 268 фирми, за чиито дългове са постигнати споразумения да бъдат платени на части. В резултат към момента публичните изпълнители от местната дирекция &bdquo;Събиране&ldquo; са събрали 8 382 133 лева просрочени задължения. /БЛИЦ<br /> <br />