Въвеждането на отрицателна лихва по свръхрезервите в Българската народна банка (БНБ) ще има психологически ефект за банките, каза по "Хоризонт" банковият експерт и бивш вицепремиер Даниела Бобева.
&nbsp;По думите й, свръхрезервите в банковата система са около 7 млрд. лева, а банките трябва да бъдат провокирани да кредитират повече. <br /> <br /> Бобева потвърди, че високата ликвидност може да направи банките непредпазливи в избора на проекти, които да кредитират. Свитото кредитиране обаче според нея е по-опасно за системата.<br /> <br /> &bdquo;Това е една крачка в посока да се насърчат търговските банки да не държат прекомерно много резерви в БНБ. Ефектът е по-скоро психологически, не толкова върху политиката на отделните банки. Ние сме в една нисколихвена среда по депозитите - навсякъде, не само в България. Алтернативите за банките, ако те не държат свръхрезерви в БНБ, са много ограничени. Ако изобщо има някакъв ефект, от това разбира се ще спечели правителството, тъй като една от алтернативите е насочването на тези ресурси към държавните ценни книжа&rdquo;, смята бившият вицепремиер.<br /> <br /> По думите на Даниела Бобева това също носи някои рискове, защото в портфейлите на банките има натрупани доста държавни ценни книжа, което крие в себе си риск за дебалансиране на портфейлите. /БЛИЦ<br /> <br />