Намаля е броят на издадените разрешителни за строеж на нови сгради през последните четири месеца на 2008 г., съобщиха от НСИ.
През четвърто тримесечие на 2008 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 452 жилищни сгради с 12 881 жилища в тях и с 1 741 125 кв.м разгъната застроена площ, на 100 административни сгради-офиси със съответно 110 584 кв.м и на 1 530 други сгради с 1 275 203 кв.м. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 10,6 процента, жилищата в тях - с 2,3 на сто, същевременно общата им застроена площ се увеличава с 5,9 процента. Административните сгради са с 20,6 на сто по-малко, а намалението на разгърната площ е 18,7 процента, докато другите сгради бележат увеличение с 5 процента.
В сравнение със същия период на 2007 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 15 на сто по-малко, а жилищата в тях - с 33,6 процента.
Намаление е регистрирано и при административните сгради - с 31 на сто и при другите видове сгради - с близо 5 процента.
Разгънатата застроена площ на жилищните сгради спрямо съответния период на предходната година намалява с 27,7 процента, на административните сгради - с 21 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2008 г. се запазва тенденцията значителен брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради да се издават в по-големите административни, курортни и производствени центрове, обособени в областите Бургас - 407, Варна - 290, София - 278, Пловдив - 253, като жилищата в Бургас са 2 632, в Пловдив - 2 332, във Варна - 1 673, и в столицата - 1 502. /БЛИЦ