Рекордният за последните седем години излишък в бюджета от 850 млн. лв. в края на месец юни се дължи на сериозен ръст на приходите от ДДС и осигуровки, сочат данните на Министерството на финансите. Все още няма официални данни на приходите към края на юни по отделни видове данъци. Но за първите пет месеца на годината събраните приходи от ДДС и осигуровки скачат с над 11%.
Това е много добро постижение при положение, че ръстът на БВП за първото тримесечие е 0,9%, а годишната инфлация към края на май също е 0,9%. Оказва се, че сериозният ръст на приходите се дължи предимно на работата на приходните агенции и излизането на част от сивата икономика на светло, а не толкова на реален ръст на икономиката, пише &quot;Стандарт&quot;<br /> <br /> Приходите от ДДС за първите пет месеца на годината нарастват с 331 млн. лв. и достигат 3,27 млрд. лв. Постъпленията от осигуровки за пенсия и здраве се увеличават с 278 млн. лв. до 2,78 млрд. лв. Сериозен ръст се отчита и при приходите от акцизи, които се увеличават със 138 млн. (+9,2%) до 1,6 млрд. лв. Макар и с по-бавни темпови постъпленията в хазната от данъците върху печалбите на фирмите и доходите на гражданите също нарастват.<br /> <br /> Данните за приходите по видове данъци към края на юни най-вероятно ще затвърдят тенденцията за сериозен ръст от предходните месеци. Това се доказва от предварителните данни за общите приходи в държавната хазна, които за първото полугодие са 16,249 млрд. лв., което е ръст с 14,7% (2,078 млрд. лв.) спрямо същия период на миналата година. Този ръст се дължи както на по-високите данъчни и неданъчни приходи, така и на получените помощи (възстановени средства от ЕС), които нарастват съответно с 1,297 млрд. лв. и 780 млн. лв. В същото време разходите на бюджета се увеличават минимално като до юни те са 15,398 млрд. лв., при 15,167 млрд. лв. за същия период на миналата година. /БЛИЦ