Постъпленията в бюджета за първото полугодие на тази година са в размер на 11,2 млрд. лева. Съпоставено със същия период на предходната година данните за изпълнението на приходите към края на юни показват забавяне основно в частта на данъчните приходи, пише в доклада за състоянието на бюджета, което правителството прие днес.
Като причина за това е посочено забавянето на икономиката и по-ниските постъпления от данък върху доходите на физическите лица. Постъпленията от ДДС са 2,5 млрд. лева.<br /> <br /> В същото време разходите за здравни и социални осигуровки са скочили с 15 на сто. Общо разходите за първите шест месеца са 12,7 млрд. лева.<br /> <br /> За първото полугодие има дефицит от 1,5 млрд. лева. <br />