Министерството на околната среда и водите издаде най-после разрешително за старта на т.нар. регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци след тригодишно очакване. Лично зам.-министърът Чавдар Георгиев връчи на кмета на община Троян Минко Акимов документа, съобщиха днес от Община Троян.
Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци включва три клетки и инсталация за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.
Гергана Димитрова, БЛИЦ