Ниските лихви по депозитите не спират домакинствата от трупането на пари, сочат данни на Българската народна банка.

Голяма част от банките предлагат на клиентите си лихви от под 1%, но към 30 ноември вложенията на населението растат до рекордните 46.34 млрд. лв.

Ръстът спрямо месец по-рано е от 370 млн. лв., докато повишението за последните 12 месеца е от 2.62 млрд. лв.

Общо 26 млрд. лв. от спестяванията днес са в лева, докато евро депозитите възлизат на 16.3 млрд. лв.

Влоговете в други валути (най-често щатски долари) вече са на 4 млрд. лв., но въпреки това съставляват едва 8.7% от спестените пари в банките.

Доходът от лихви за единадесетте месеца на 2016 г. възлиза на 312.7 млн. лв. спрямо 610 млн. лв. за същия период на 2015 г.

Само през ноември домакинствата в страната са получили 22.4 млн. лв. от лихви спрямо 24 млн. лв. за преди месец.

Ниските лихвени разходи обаче са само една от причините банките в страната да постигнат рекордни финансови резултати.

Към 30 ноември родните банки отчитат печалба от 1.283 млрд. лв., или с 352 млн. лв. повече от отчетената за единадесетте месеца на 2015 г.