Резултатите от сондажа на находището с природен газ при плевенското село Девенци са много обнадеждаващи. Това заяви в Плевен Едуард Ганделман, президент на американската компания концесионер "Дайрект Петролиъм".
Той посочи, че до момента фирмата е инвестирала в сондажа около 50 милиона долара. Президентът й отбеляза, че на практика е открита нова геоложка формация от газ и кондензат. Според предварителни оценки на експерти потенциалният ресурс, с който на този етап може да се каже, че разполага находището, би бил достатъчен за 3-годишно цялостно осигуряване на нуждите на българската държава с качествен природен газ. Около 6 милиарда куб. м е потенциалният газов ресурс, който е базиран само в пространството около сондажа. Откритието е направено в среда от карбонати на дълбочина от около 4100 метра. По думите на президента на компанията намереният природен газ е по-различен от газа, който България традиционно добива, защото е висококалоричен - с 95 на сто метан и много високо съдържание на кондензат.
 
Потенциалът му ще е съществен и това ще окаже влияние на националния газов баланс на страната, смята бизнесменът. Предстои да се направят промишлени тестове, за да се уточнят качествата на газовия резервоар, като периодът на промишлено тестване ще продължи няколко месеца, а през това време ще бъде направен втори оценъчен сондаж. Продължителността ще е около три месеца, като успоредно с това ще се проектира газопровод от 20-25 километра. Двата промишлени сондажа се очаква да бъдат включени в газопреносната мрежа на страната до средата на 2010 г. и ще започне промишлената експлоатация. /БНР