Италчементи Груп България днес обяви плановете си временно да спре всички пещи в двата завода Девня Цимент и Вулкан Цимент в началото на месец август. Тези действия са в следствие на дългосрочното въздействие на икономическата криза и са насочени към оптимизиране на разходите и складовите наличности в светлината на финансовата криза.
Планираното спиране се очаква да продължи около един месец като по същото време повечето от работниците ще бъдат пуснати в платен отпуск. През този период компанията ще продължи операциите по смилане на цимент и доставки, с цел да поддържа продажбите и дистрибуцията на цимент и сухи смеси за да отговори на нуждите на своите клиенти .<br /> <br /> Това е вторият път през тази година, когато компанията предприема такива действия, като подобно спиране на пещите бе предприето презмесец март в двата завода. Тези действия отразяват сериозността на ситуацията и са безпрецедентни в историята на Групировката в България през последните 10 години. В допълнение компанията е предприела действия по замразяването на заплатите за 2009 г. и анонсира, че ще намали числеността на организацията. Пълен организационен план ще бъде изготвен презлятото.<br /> <br /> Първата половина на 2009 г. беше изпълнена с предизвикателства в следствие на глобалната икономическа криза, която засегна Българската икономика и строителната индустрия. Търсенето на цимент в България спадна драстично, а износа през Черно море напълно спря. Освен икономическата обстановка, компанията съобщи че друг сериозен фактор е влиянието, което оказва вноса на големи количества цимент от Турция. Очаква се спада в строителния сектор и на вътрешния пазар на цимент да се задържи презцялата година.<br /> <br /> Девня Цимент и Вулкан Цимент са част от Италчементи Груп. Заедно те са лидери на пазара по производство и продажби в България. Италчементи Груп оперира в България от приватизацията през 1998 г. и е една от най-големите индустриални компании и инвеститори в страната. Италчементи е петият по големина циментов производител в света и най-големият доставчик в средиземноморския басейн. /БЛИЦ<br />