Държавен фонд „Земеделие” предоставя два кредита за закупуване на фураж и фуражни компоненти на животновъдите и птицевъдите, реши на свое редовно заседание УС на ДФЗ, съобщиха от пресцентъра на Фонда.
Общо разпределеният финансов ресурс по двете направления е 15 млн. лв. - по 7, 5 млн. лв. за всяка линия поотделно. УС на ДФЗ прие и указанията, по които ще се отпускат кредитите. Същите са изготвени съвместно с представители на Националната асоциация на млекопроизводителите в България и със Съюза на птицевъдите в България. Кредитите и по двете мерки са нисколихвени и се предоставят с годишна лихва в размер на 3% и гратисен период от една година. Указанията за тях са изготвени в съответствие с разпоредбите в Закона за подпомагане на земеделските производители и Регламент на ЕК от 2007 г. Животновъдите могат да кандидатстват по кредитната линия за закупуване на фураж и фуражни компоненти, като им предоставят по 500 лв. за крава и биволица и 40 лв. за една овца и коза. Птицевъдите могат да кандидатстват за подпомагане при следните нормативи от 0,50 лв. за пиле – бройлер, 2,00 лв. за кокошка и 4,00 лв. за патица и пуйка. Земеделските производители, които кандидатстват по двете мерки за подпомагане са длъжни да обезпечат кредитите си. Необходимо е да представят документи за учредяване на ипотека, особен залог на машини, съоръжения, крави, биволици, залог на парична сума или банкова гаранция., като за кредити до 50 000 лв. могат да представят и гаранция със запис на заповед. Отпада изискването земеделският производител да не е свързано лице с доставчика на фураж. Няма да бъдат подпомагани земеделски стопани, които са длъжници на Фонда или държавата. Кредитополучателите ще се проверяват за коректност от служителите на Областните поделения на Фонда и от РВМС. /БЛИЦ