Земеделието е кауза за България и доказателство за това е, че 800 хил. човека работят в сектор земеделие, което е 25% от трудоспособното население. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на Националния форум правителство-бизнес - инициатива на министър-председателя на Пламен Орешарски.
&bdquo;При всяка едно своето действие ръководството на Министерството на земеделието и храните стъпва на традициите, които имаме в селското стопанство, но в същото време сме наясно, че не можем да се развиваме без иновации,&rdquo; каза министър Греков. Той обяви и основните приоритети, които си поставя ведомството: инвестиции и развитие на стопанствата, с приоритет за млади земеделски производители, производство и преработка на животински продукти, плодове и зеленчуци, технически и етерично-маслени култури. <br /> <br /> През следващия програмен период 2014-2020 основен фокус ще са малките и семейни стопанства. За тази цел в новата Програма за развитие на селските райони е разработена и подпрограма, която е предназначена специално за дребните стопанства, като по този начин те няма да се конкурират за средства с големите земеделски производители. <br /> <br /> &bdquo;Друга наша цел е да съкратим веригата от производителя до потребителя, с което ще осигурим възможност на повече стопани да предлагат продукцията директно на пазара,&rdquo; допълни министър Греков.<br /> <br /> Ресорният министър съобщи още, че министерството ще се фокусира и върху подобряването на хидромелиоративните системи в страната, тъй като не е възможно да се развива поливно земеделие без адекватно обезпечаване с водни ресурси. Предвиждат се и важни промени по отношение на периодите и сроковете, в които се изплащат субсидиите на земеделските производители. Целта е те да получават нужните им средства в точното за тях време, когато се закупуват фуражи, торове и семена.<br /> <br /> &bdquo;Министерството на земеделието и храните напълно подкрепя идеята на премиера Пламен Орешарски, че е необходимо да се облекчи административната тежест и да се върви към все по-широк дял на електронното обслужване,&rdquo; завърши министър Димитър Греков. <br /> <br /> Изпълнителния директор на Държавен фонд &bdquo;Земеделие&rdquo; Мирослав Николов пък съобщи следните данни: в периода 2007 г. &ndash; септември 2013 г. са сключени общо 2&nbsp;085 договора по 4 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които основно финансират малки и средни предприятия &ndash; 121 &bdquo;Модернизиране на земеделските стопанства&rdquo;, 311 &bdquo;Разнообразяване към неземеделски дейности&rdquo;, 312 &bdquo;Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия&rdquo; и 123 &bdquo;Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти&rdquo;. Размерът на одобрената субсидия за тях възлиза на 1.22 млрд. лева. <br /> <br /> Изпълнителният директор на ДФЗ направи анализ за разпределението на договорените средства в шестте региона в страната. Най-голям процент на одобрените субсидии има в Южния централен район 24 % (близо 270 млн. лева), следван от Югоизточния район с 19% (232 млн. лева). Най-малко са усвоените средства в Северния централен район, малко над 155 млн. лева. <br /> <br /> Според одобрените 5 годишни бизнес планове към проектите се очаква да бъдат разкрити нови 18&nbsp;667 работни места. &nbsp;