Днес кметът на Бургас Димитър Николов подписа първите 10 споразумения, изготвени по Програмата за публично – частно партньорство за финансиране и реализация на малки благоустройствени проекти на територията на община Бургас, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Пилотните проекти включват благоустрояване на градската градина на Българово, доизграждане на недовършената рампа за хора с увреждания пред сградата на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Бургас, ремонт на оградните елементи на ОУ “Бр. Миладинови” и затревяване на съществуващите площи към оградата, подравняване двора на детска градина „Ханс Кристиян Андерсен” и поставяне на мека външна настилка, подходяща за малки деца, ремонт на оградата на детска градина „Брезичка”, изграждане на нова детска площадка със съоръжения за игра в ОДЗ № 4 „Звездица” и други.
На срещата присъстваха още заместник – кметът с ресор евроинтеграция и екология Ивелина Василева, главният архитект на общината Веселина Илиева, експерти от Дирекция „Евроинтеграция”, общински съветници и членове на комисията за приемане и оценка на проектите по Програмата за публично – частно партньорство и представители на неправителствени организации.

„Благодаря на всички граждани и неправителствени организации, включили се в Програмата за публично – частно партньорство, за тяхната инициативност. Това е само първата стъпка по този пилотен проект”, заяви кметът Димитър Николов. „С нейното реализиране много скоро Бургас и съставните селища на общината ще придобият един развит и съвременен европейски облик. Сега Община Бургас осигурява една част от средствата, а другата част се поема от фирмите – партньори по проекта. Имаме идея в бъдеще да проучим възможностите за съфинансиране на Програмата от Европейската Комисия, защото процедурата е много лесна и се реализира бързо”, сподели още Димитър Николов.
Програмата предвижда чрез насърчаване на гражданското участие и прилагане на механизма на публично-частното партньорство да се за реализират благоустройствени мероприятия върху обекти, представляващи общинска собственост. Тя е безсрочна и е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на вътрешно – квартални, около блокови пространства и подходи към отделни имоти на територията на Община Бургас. /БЛИЦ