Бизнесът ще получи директна помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ стана ясно на днешното обсъждане по европрограмата за България за периода 2014 - 2020-а година. Вицепремиерът Зинаида Златанова призова всички да работят заедно, за да се стигне до правилните решения. В оперативните програми се залага на широко участие на частния бизнес.
&bdquo;Самата философия и на новия програмен период, и на нашето споразумение за партньорство е насочено към бизнеса, към тези, които създават работни места, за да може да имаме растеж&ldquo;, подчерта Златанова.<br /> <br /> Самият бизнес да каже какво трябва да се промени, за да може да се подобри бизнес климатът в страната, заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. &bdquo;Хубаво е ние да отговаряме на европейските цели за иновации, технологична модернизация, но в крайна сметка ние трябва да видим точно как нашите нужди се вписват в европейските приоритети&ldquo;, каза той.<br /> <br /> От Брюксел е дадена зелена светлина за средства по мярката за технологична модернизация по оперативната програма &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo;. &bdquo;Средствата остават над 1 милиард евро, за мен това е важното&ldquo;, обясни Стойнев.<br /> <br /> Над 2 милиарда европейски пари са осигурени по програмата за селските региони. Ще се финансират малки проекти, но с голям ефект и висока добавена стойност, каза заместник-министърът на земеделието Явор Гечев. &bdquo;Гаранции 110% по отношение на кредитите, краткосрочните кредити, защото един от най-големите проблеми е разминаването на финансовата и стопанската година в земеделието&ldquo;, допълни той. &nbsp;