Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) реши окончателно цената на природния газ да бъде намалена с 11,18% през второто тримесечие на 2009 г., а цената на парното също да се намали с между 5 и 8% за страната, съобщиха от Комисията.

Цената на синьото гориво от 1 април ще бъде 545,97 лв. за 1000 куб. м. без ДДС. Корекцията е с 68,69 лв. върху прилаганата в момента от «Булгаргаз» цена на синьото гориво, която е 614,66 лв. за 1000 куб. м. без ДДС.  Изчисленията на експертите на регулатора са направени при запазването на посочените от «Булгаргаз» изходни параметри, като са взети под внимание понижението в цената на алтернативните горива на международните пазари за последните девет месеца. В утвърдената от ДКЕВР пределна цена на синьото гориво е включена и търговска надценка за газовото дружеството от 3%.
Намаляването на цените на природния газ води до намаляване на разходите на топлофикационните дружества, ползващи синьо гориво, което налага и промяна в цените на топлинната енергия.
Новата пределна цена на “Топлофикация София” е 74,71лв./МВтч без ДДС, което е намаление с 7,96%.
Пределните цени за топлинна енергия без ДДС на “Топлофикация Пловдив” е 81,25 лв./МВтч (-7,79%), “Топлофикация Плевен- 80,61 лв./МВтч. (-7,66%), “Топлофикация Варна” – 78,01 лв./МВтч (-7,97%) и “Топлофикация Бургас” – 69,42 лв./МВтч (-5,17%). /БЛИЦ