Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) отложи за 12 май решението за отнемане на лицензите на трите електроразпределителни дружества, заради задълженията им към Националната електрическа компания (НЕК). Няма да има трето открито заседание на комисията, каза нейният председател Боян Боев след приключването на днешното открито заседание.
&quot;Ставаше въпрос за това, че EVN поискаха допълнително време за това да подготвят своята защита, а ние считаме, че някои факти и обстоятелства са съвместими между трите процедури и затова предоставихме тази възмжност на всички. Никога не е коментирно, че ще има трето открито заседание&quot;, обясни Боев.<br /> <br /> До 12 май трите електроразпределителни дружества следва да предоставят своите становища. След това ДКЕВР ще ги прегледа, ще ги анализира и ще вземе решение, но засега не е определена дата кога ще стане това. <br />