До месец съдът трябва да реши дали да обяви в несъстоятелност козметичната компания "Ален мак". Молбата за откриване на производство по несъстоятелност бе подадена от пенсионно-осигурителната компания "Доверие" в началото на февруари, след като фирмата не изплати дължимите лихви по дълговете си, натрупани към облигационерите на двете емисии, които емитира.
Производството за несъстоятелност по закон се гледа при закрити врати. Делото се гледа за изключително кратък срок, след като на 3 февруари в съда е постъпила молбата от кредитора. До момента съдът успя да извърши поисканите от страните съдопрозводствени действия и да обяви делото за решаване само след едно съдебно заседание. /БЛИЦ