Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов е обсъдил с Питър Хобсън, експерт по климатичните промени от Европейската банка за възстановяване и развитие, предстоящите реформи в горския сектор, съобщиха от МЗХ.
Костов е&nbsp;посочил, че те са и в съответствие с препоръките от доклада на банката за промени в сектора и е информирал за&nbsp;подготовката на нов законопроект, който до средата на годината да бъде приет. <br /> <br /> Двете страни обсъдиха и възможностите за използване на дървесната биомаса за производството на енергия. <br /> <br /> Финансиране в размер на 450 хиляди евро са осигурени от Австрия за проучвания в областта на биомасата на териториите на България, Турция, Румъния, Беларус и Украйна. <br /> <br /> От европейската банка е поставен и въпроса за снабдяването с дървесина на големите преработвателни предприятия. Заместник-министърът е&nbsp;отбелязал, че на преработвателните предприятия са предложени&nbsp;изгодни оферти, с оглед на важното място, което те заемат в икономиката ни, особено в условията на криза. <br /> <br /> Според експертите от Изпълнителната агенция по горите страната ни има възможност да добива и да осигури средно годишно близо 5 млн.куб. м. дървесина от държавния горски фонд . <br /> <br /> /БЛИЦ