Доходите в София растат най-бързо. Това увеличава разликата в между доходите на хората в столицата и тези в най-бедните области в страната, пише в. "Стандарт".
За периода 2004-2013 г. средният годишен ръст на доходите в София е 12,79% при среден ръст за страната от 8,50%, пише в седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика. Най-бавно растат доходите в област Ловеч - с едва 2,90% на година. <br /> <br /> За периода 2004-2013 г. има едва шест области, в които ръстът на доходите изпреварва средния за страната. Освен София (столица) това са Пловдив, Стара Загора, Плевен, Перник и Ямбол. Нарастването на доходите зависи най-вече от пазара на труда, тъй като заплатата формира над 50% от общия доход на домакинствата. <br /> <br /> Възрастовата структура на населението също е важна - колкото по-голяма част от жителите на една област са в пенсионна възраст, толкова по-голям дял от общия доход на домакинствата се формира от пенсии. Например пенсиите формират едва 14,1% от доходите на домакинствата в столицата и цели 32% от доходите във Видин. /БЛИЦ