МОСВ чака заявление от Лъчезар Варнаджиев
<em>Държавата ще плати и почисти най-проблемните стари замърсявания от металургичния комбинат &quot;Кремиковци&quot;, пише &quot;Стандарт&quot;. Сред тях са табанът и хвостохранилището, които се намират извън продадените цехове, заводи и площи от комбината и тяхното ликвидиране не влиза в задълженията на новия собственик.</em><br /> <br /> Работна група прави екомониторинг на замърсяванията на цялата територия на &quot;Кремиковци&quot;. Ще бъдат предложени решения за старите замърсявания - табаните, които при всеки по-силен вятър сипят отровен прах над съседните селища. Направено е предложение за промяна в Закона за околната среда, така че да могат да бъдат продължени програмите за минали екологични щети и окончателно да бъде решен проблемът.<br /> <br /> Новият собственик на &quot;Кремиковци&quot; Лъчезар Варнаджиев още не е подал заявление до МОСВ да му бъде издадено комплексно разрешително за пускане отново в експлоатация на цеха за студено валцоване. Той имал колебания да стори това. В екоминистерството обаче липсва официално съобщение от инвеститора. /БЛИЦ