Държавата е завела дело в арбитражния съд в Париж срещу бившия собственик на БТК "Адвент". От обява на Агенцията за следприватизационен контрол става ясно, че ведомството търси адвокат по иска. Той е по клауза в договора за телекома, че ако "Адвент" го препродаде за над 300 млн. евро, държавата получава 10% от горницата. Става въпрос за над 70 млн. евро, които обаче "Адвент" още не е платил.
Подаденият иск нямал отношение към самата БТК, тъй като тя не била страна по договора и нямала задължение за плащането на тази сума. Междувременно стана ясно, че на 11 юни изтича срокът, в който държавата има право на златна акция в БТК. След тази дата специалните права, които тя дава за блокиране на дадени решения, отпадат. /24 часа