Софийският административен съд отмени държавното вземане от Кремиковци в размер на 698.9 млн. лв., което произтичаше от изискуемостта на Държавната помощ. С това решение държавата престава да е водещ кредитор на комбината и вземането на облигационерите от 695 млн. лв. става водещо като размер, пише "Дневник".
Съдът е изложил съображения, че оспореният акт на Министерство на икономиката е издаден от некомпетентен орган, а възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ се осъществява с решение на Европейската комисия.<br /> Обоснован е и изводът, че обжалваният акт е издаден при липса на материално-правно основание, но решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, са казва в съобщение на съдът.<br /> Общият размер на дълговете на комбината вече се оценява на около 1.65 млрд. лв. с което значително се улеснява и прилагането на оздравителен план, коментираха хора близки до облигационерите. /БЛИЦ