Държавната помощ, от която "Кремиковци" се възползва преди приватизацията си, ще бъде изискана преди 8 септември. Новината съобщи за "Дневник" представител на Министерския съвет, уточнявайки, че това е датата, до която пред временния синдик Ана Миленкова кредиторите ще предявяват своите вземания.
Следващата фаза ще е да се установи до какъв размер се признават техните претенции и съответно гласовете им в събранието на кредиторите, насрочено за 24 септември.
"В момента се изчислява точният размер на помощта заедно с натрупаните лихви за периода от 1999 г. досега", каза представителят на правителството. Главницата на държавната помощ надхвърля 430 млн. лв. Основното перо по нея е парична безвъзмездна помощ и заем с преференциални условия за 393.55 млн. лв. съгласно приватизационен договор от 1999 г. Отделно през 2003 и 2004 г. е отложено плащането на задължения към "Булгаргаз" и НЕК, възлизащи на 36.72 млн. лв., показва самият план, с който "Дневник" разполага. В края на юли икономическият министър Петър Димитров заяви, че с лихвите размерът на държавната помощ възлиза на близо 700 млн. лв.

С останалите дългове на комбината към държавните доставчици общите държавни вземания пък възлизали на 900 млн. лв. и така държавата щяла да има решаващ глас в събранието на кредиторите и при определянето на новия собственик.
От правителството признаха, че от тази седмица е започнало изпълнението на договора за производство на ишлеме, подписан между "Кремиковци" и "Ворскла стийл", която се контролира от кандидат-купувача Константин Жеваго. По силата на договора от тази седмица следва да се възобнови подаването на газ за комбината, така че да започнат да функционират производствените мощности и месечната продукция да достигне между 60 хил. тона и 75 хил. След ремонт на конверторите пък до два месеца ще се цели вдигане на производството до около 100 хил. тона.
Източникът на "Дневник" заяви, че с влизането на "Ворскла стийл" в оперативния мениджмънт на комбината реално хората на Жеваго набират преднина в конкуренцията с "Арселор Митал" за придобиване на "Кремиковци". "Стратегията на световния лидер в стоманопроизводството е да участва в търг за активите на комбината, но сега украинците укрепват позициите си", заяви той. /БЛИЦ