Срещу длъжниците, които отказали доброволно да заплатят глобите и налозите си, стартира процедура за принудително събиране.Ако некоректните чиновници не предприемат никакви мерки, може да се стигне и до продажба на имущество.
<p>Общо 111 000 лева от &bdquo;забравени&rdquo; глоби, данъци и задължителни осигурителни вноски постъпиха в хазната на Националната агенция за приходите (НАП), след като некоректни държавни служители се явиха в офисите й, за да платят дълговете си. Само за месец и половина общо 832 чиновници са посетили офисите на агенцията и са платили &quot;забравените&quot; глоби към хазната.</p> <p>В края на миналата година НАП започна кампания за уведомяване на министерства и ведомства за задълженията на техни служители. Само за месец и половина от старта на акцията общо 832-ма чиновници посетиха офисите на НАП в цялата страна и платиха дълговете си под формата на глоби към различни институции като КАТ, РИОКОЗ, митници, съдилища, общини, както и данъци и осигуровки за минали периоди.<br /> <br /> Анализите на НАП сочат, че най-многобройните задължения са от глоби към &ldquo;пътна полиция&rdquo;, но най-големи като сума са дълговете по данъчни и митнически ревизионни актове. <br /> <br /> Срещу длъжниците, които отказали доброволно да заплатят глобите и налозите си, стартира процедура за принудително събиране. В някои случаи публичните изпълнители са гарантирали вземането на държавата със запор на заплати, банкови сметки и автомобили. Ако некоректните чиновници не предприемат никакви мерки, може да се стигне и до продажба на имущество.<br /> <br /> Инициативата на НАП за събиране на стари дългове започна с проверка на задълженията на служителите в самата агенция в началото на 2010 г. Тогава стана ясно, че около 400 данъчни не са платили глобите си към КАТ, данък сгради и такса смет. След като изпълнителният директор на агенцията Красимир Стефанов ги прикани публично обаче, всички служители се издължиха в срока за доброволно плащане./БЛИЦ<br /> <br /> &nbsp;</p>