„Дунавгаз” ЕАД, новото дружество от самейството на „Овергаз Инк.” АД, вече е Търговския регистър и като ви информираме за това, бихме искали да отбележим, че дружеството се роди от сливането на „Газоснабдяване Русе” ЕАД, „Газоснабдяване Разград” ЕАД, „Газоснабдяване Попово” ЕАД, „Павгаз” ЕАД, „Разховецгаз 96” ЕАД, „Ловечгаз 96” ЕАД и „Плевенгаз” ЕАД. ЕАД. Тези дружества се прекратяват без ликвидация, съобщиха от "Овергаз".
Има решение за това преобразуване на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от 14 януари тази година.
Вие знаете, че всяко сливане преследва ефективност от мащаба, намаляване на риска, по-ниска себестойност на продукта или услугата, а оттам – и по-добра цена за клиентите.  Например в Холандия, европейската страна с най-развита газификация, на старта на услугата преди няколко десетилетия участват около 500 дружества. Сега компаниите там са само три – NV Nederlanse Gasunie, Essent и ENECO.

Изпълнителният директор на „Дунавгаз” ЕАД е Стоян Манолов. От 2004 година досега той ръководеше „Газоснабдяване Русе” ЕАД. /БЛИЦ