888,6 млн. лв. е бюджетният дефицит за първите пет месеца на годината при положение, че за същия период на 2013 г. имаше излишък от 45,5 млн. лв., обявиха от МФ, цитирани от „Стандарт”.
Фискалният резерв към 31 май е 5,8 млрд. лв. - 4,9 млрд. лв. депозити в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС. Приходите в бюджета до края на май са 11,77 млрд. лв. (37,9% от плана за 2014 г.). <br /> <br /> Спрямо същия период на 2013 г. приходите са с 26,3 млн. лв. по-малко, което се дължи на приходите от дивиденти на държавни дружества, посочват от МФ. Приходите от дивиденти към 31 май 2014 г. са 4,9 млн. лв., при 198,7 млн. лв. за същия период на 2013 г. За 2014 г. дивидентите се очакват през следващите месеци. Данъчните приходи нарастват с 246,4 млн. лв. до 9,435 млрд. лв. (38,8% от годишния план). <br /> <br /> Приходите от данъка върху доходите на хората нарастват със 7,3% до 1,1 млрд. лв. (41,8% от плана). От акцизи са събрани 1,5 млрд. лв. (34,4% от плана), което е ръст с 49 млн. лв. Приходите от осигуровки нарастват с 8,1% до 2,5 млрд. лв. От ДДС са събрани 2,935 млрд. лв. (35,4% от плана), което е спад със 116 млн. лв. <br /> <br /> Това се дължи на по-големия размер на възстановено ДДС и на &quot;планова профилактика на производствени мощности в основен икономически оператор&quot;, посочват от МФ. Бюджетните разходи до края на май са 12,664 млрд. лв. (39% от плана). Спрямо май 2013 г. те нарастват с 907,8 млн. лв. (7,7%) заради ускореното усвояване на парите от ЕС, както и на ръст на социалните разходи, казват от МФ. Разходите по европейските средства са 1,54 млрд. лв. при 934 млн. лв. до май 2013 г. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />