Според главния изпълнителен директор на ТЕЦ Енел Марица Изток 3 Джон Кларк българският пазар на енергия става все по-конкурентен. В Италия в момента се използва земен газ за производството на 65 % от енергията, поради което на Апенините се плащат едни от най-солените сметки за ток в ЕС.
„Всяка страна има специфични характеристики заради различните нужди от електричество. В някои страни потребностите са по-високи заради по-големите индустриални нужди, отколкото тези на домакинствата. Това е единият от компонентите, когато става въпрос за образуване на цените.
Ясно е и че инсталираните мощности също са компонент - ако са налице малко мощности, то цената на електричеството ще бъде по-висока“, коментира за ProntoSofia Джон Кларк, който е и регионален мениджър за България на италианската енергийна група Енел .
Според него е от значение и дали инсталираните мощности са по-нови или стари, както и това дали съществуват естествени източници на енергия.
„Италия има малко естествени източници, няма ядрена енергетика, която по принцип е с по-ниски цени и зависи много от външните доставки на газ и въглища. Енел е направила много по отношение на модернизацията на централите си, за да могат да бъдат максимално ефективни.
Добър пример за контраст в случая е Франция. Тя е заложила на развитието на ядрената енергетика, така че цената на електричеството й е по-ниска заради това, че има нискоструващо ядрено производство.
В България ситуацията е малко по-различна, тъй като това е пазар, който се развива. Със сигурност и по тази причина много инвеститори са тук“, допълва Кларк.
Той казва, че България по някакъв начин прилича на Италия с това, че има малък обем на естествени източници – земният газ и петролът се внасят само от чужбина.
„Производството на електричество от такива източници е скъпо. България обаче е богата на лигнитни източници, които се оказват база за енергийното й производство. Благоприятен е и фактът, че те се намират в големи количества на едно място – в Източномаришкия басейн, не са на голяма дълбочина и позволяват да бъдат добивани лесно, така че съответно цената им е по-ниска.
България обаче винаги е била заинтересувана да развива и ядрена енергетика.
В България е налице една особена комбинация – от една страна има естествени източници (лигнитни въглища), които се нуждаят от специфична технология, съществува капацитет за ядрена енергетика, както и капацитет за развитие на електропроизводство от внос.
Регулаторният режим в България е много добър и мрежата й е добре свързана със страните наоколо. България се развива като конкурентен пазар, затова и цените за потребителите постепенно се увеличават, имайки предвид хармонизирането на българския пазар с европейския. България е в добро положение както по отношение на ценообразуването, така и по отношение на технологиите, а също и в географски аспект, тъй като той спомага за регионалния пазар“, каза още Джон Кларк. /БЛИЦ