Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) сключи на 17 април 2014 г. споразумение с ЕЛАНА Агрокредит за предоставяне на заем от 5 млн. евро за стимулиране на покупката на земеделски земи от техните стопани с цел развитие на сектора на земеделието, съобщиха от компанията.
Според Даниел Берг, директор на ЕБВР за България, този проект допринася за решаването на важен проблем в икономиката на страната. Предоставянето на повече възможности за земеделските производители да закупят земята, която обработват, и да развиват бизнеса си ще подпомогне преодоляването на фрагментираността на пазара на земя и ще стимулира дългосрочните инвестиции в земеделието.<br /> <br /> От ЕЛАНА Агрокредит посочват, че заемът е със срок 8 години, като обезпечение е залог на вземания по договори за финансов лизинг на земеделска земя. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />