Европейската комисия откри официална процедура, за да разследва дали “Български енергиен холдинг“ (БЕХ) злоупотребява с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в България. Комисията е загрижена, че холдингът може би възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните страни посредством териториални ограничения.
Подобно поведение би представлявало нарушение на антитръстовите разпоредби на ЕС. Откриването на процедурата не предрешава изхода от разследването, а само означава, че комисията ще разгледа въпроса приоритетно, съобщиха от пресслужбата на ЕК.<br /> <br /> Комисията проучва някои от разпоредбите, съдържащи се в споразуменията за доставка на електричество, сключени от дъщерните дружества на БЕХ. Възможно е тези разпоредби да ограничават свободата на търговските им партньори да доставят електричество като определят къде да се достави електрическата енергия. <br /> <br /> Съгласно въпросните разпоредби доставяното от БЕХ електричество може например да се препродава единствено в България и не може да се изнася.<br /> <br /> Тези договорни разпоредби могат да представляват териториални ограничения и да доведат до нарушаване на електроразпределението в единния пазар и до раздробяване на пазарите за електричество по национален признак. Подобна практика би възпрепятствала конкуренцията, като същевременно би попречила на интеграцията на пазарите на електрическа енергия в ЕС.<br /> <br /> Комисията е уведомила БЕХ и Комисията за защита на конкуренцията, че е открила процедура по случая. Няма законоустановен срок за приключване на разследванията. Продължителността на разследванията зависи от редица фактори, като сложността на казуса, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на комисията, и упражняването на правото на защита.<br /> &nbsp;