Късно снощи Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/, който заседава в Брюксел, е достигнал до политическо споразумение по намалените ставки на ДДС, съобщават от МФ. Министрите са изразили съгласие, че използването на намалени ставки може да има и положителни, и отрицателни ефекти. Преди използването им трябва да се анализира възможността за използването на по-ефективни инструменти и решения.
Решено е предложената от Европейската комисия промяна на обхвата на намалените ставки да бъде ограничена до даването на възможност на държавите-членки да имат право да прилагат за постоянно намалени ставки за ограничен брой от някои категории трудоемки и местно предоставяни услуги, както и в други специфични случаи, които не влияят на функционирането на единния пазар.
В съвместна декларация към политическото споразумение България, Германия, Дания, Литва и Естония са призовали останалите държави-членки на ЕС да се въздържат от използването на намалени ставки на ДДС, тъй като те водят до намаляване на данъчната основа, изкуствено преразпределение на заетост, без да създават нови работни места, и увеличават административната тежест за икономическите оператори и държавната администрация.
Страните по декларацията са потвърдили намерението си да не се възползват от възможността да прилагат намалени ставки на ДДС. На брифинг след заседанието министърът на финансите Пламен Орешарски е припомнил, че последователната позиция на страната винаги е била в подкрепа на прилагането на единна стандартна ставка на ДДС, като гаранция за постигане на неутралност и избягване на икономически изкривявания. Пламен Орешарски заявил още, че общият данъчен климат в страната е благоприятен, като единната ставка по ДДС е съчетана с ниски ставки по преките данъци. /БЛИЦ