Каква трябва да е новата енергийна стратегия на България? Кой кой е на либерализирания пазар на природен газ – къде е разликата между посредници и доставчици? Какъв е Win-Win сценарият на българския енергиен пазар? Отговор на тези въпроси ще търсят експертите - участници в конференцията "Предизвикателства пред развитието на енергийния пазар в България. Газификация, електро- и топлоснабдяване". Форумът ще се състои утре в столицата.
Ще бъде представен опитът на Турция в диверсификацията на доставките на синьо гориво. Участниците ще разискват предизвикателствата пред свободния пазар на електроенергия, състоянието и перспективите на пазара на топлинна енергия.
Сред потвърдилите участие в конференцията, са Валентин Иванов, зам.-министър на икономиката и енергетиката, Иванка Диловска, ръководител на дирекция "Енергийна стратегия" в МИЕ, Али Тунга, председател на PetcoEnergy, Сашо Дончев, изпълнителен директор на "Овергаз Инк", Румяна Георгиева, управител на "Вивид Пауър", инж. Иван Желязков, зам.- председател на СД, НЕК, Петко Милевски, изпълнителен директор на "Топлофикация София", Ангел Семерджиев, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз". /БЛИЦ