Определените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране нови цени на електрическата енергия, които са в сила от 1.07.2014 г., са напълно реалистични и категорично не можем да говорим за съществено увеличение. При цените за бита говорим за увеличение, което и при трите дружества - ЧЕЗ, „Енерго-про” и EVN – не надвишава 3%. Това съобщи в студиото на bTV Еленко Божков, член на ДКЕВР.
По думите на Божков тълкуването на определените от Регулатора нови цени на електрическата енергия като &bdquo;удар върху малкия и среден бизнес&ldquo; е напълно несъстоятелно. <br /> <br /> &bdquo;Увеличението на крайната цена на електрическата енергия за небитови клиенти на ниско напрежение варира между 0,81% и 2,60%. Никъде в решението на Комисията не става въпрос за повишение над 19%, каквито интерпретации се появиха в публичното пространство&ldquo;, поясни Еленко Божков. <br /> <br /> &bdquo;Заговори се за драстични скокове, оттам и за изненади с цените на хляба. Но ако това се случи и се изтъкне като причина решението на Комисията, със сигурност няма да отговаря на истината&ldquo;, коментира още той.<br /> <br /> На въпрос на водещите доколко определените нови цени на електрическата енергия са реалистични и дали не се потискат изкуствено, Еленко Божков отговори: &bdquo;Информиран съм за всички тези апокалиптични прогнози, тиражирани от различни експерти, но трябва да сме наясно, че зад решенията на Комисията стоят много добре аргументирани и солидни анализи и разчети&rdquo;.<br /> <br /> Той посочи, че сега е важно какъв ще бъде отговорът на жалбите, които ДКЕВР изпрати до Европейската комисията, свързани с искането ни за прекратяване на неправомерната, според нас, държавна помощ, която получават двете американски централи - &bdquo;Контур Глобал Марица изток 3&ldquo; АД и &bdquo;Ей и Ес 3С Марица изток 1&ldquo; ЕООД - ще бъдат ли приети промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).<br /> <br /> Припомняме, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) сезира Европейската комисия (EK) за нарушение на общностното право, изразяващо се в предоставяне на неправомерна държавна помощ на производители на електрическа енергия, страни по дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия (ДДИЕ) &bdquo;Контур Глобал Марица изток 3&ldquo; АД и &bdquo;Ей и Ес 3С Марица изток 1&ldquo; ЕООД с &bdquo;Национална електрическа компания&rdquo; ЕАД, както и за нарушение на общностното право, изразяващо се в предоставяне на прекомерна държавна помощ на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници. <br /> <br /> На въпрос дали върху Комисията е оказван натиск и дали са взимани политически мотивирани решения, Еленко Божков отговори: &bdquo;Категорично няма такова нещо. Интересното е обаче когато Регулаторът започна логично и последователно да върши работата си, защитавайки националния интерес, когато инициирахме промени, които отдавна е трябвало да бъдат инициирани, точно тогава се започна с атаките и твърденията колко сме зависими, некомпетентни и т.н. Ето това е натиск&ldquo;. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />