Рекордна сума пари са изпратили през май българските емигранти, показват последните данни на БНБ. Според тях трансферите на постоянно живеещите в чужбина българи към близките и роднините им у нас възлизат на 85,2 млн. евро, което е най-високата сума от началото на годината досега. Това прави по 2,7 млн. евро средно на ден.
Общо за първите пет месеца на годината емигрантите са изпратили 369,3 млн. евро. В сравнение със същия период на миналата година трансферите са нараснали с едва 300 хил. евро. Със сигурност сумата, която емигрантите са пратили у нас, е доста по-голяма от отчитаната от БНБ, тъй като в нея не се включват донесените пари на ръка, както и тези, получени чрез системите за парични преводи, пише &quot;Монитор&quot;.<br /> <br /> Сравнение с данните на БНБ за преките инвестиции у нас показва, че емигрантските пари надхвърлят директните капиталовложения със 137 млн. евро. За първите пет месеца на годината преките инвестиции възлизат на 232 млн. евро нето. В сравнение със същия период на миналата година БНБ отчита намаление от нетните инвестиции със 147 млн. евро.<br /> <br /> През май преките инвестиции в страната са едва 8,6 млн. евро при 151,8 млн. евро през май 2013 г. Общата сума на вложенията в страната за петте месеца на тази година възлиза на 302 млн. евро, което е със 154 млн. евро -<br /> <br /> (33,8%) по-малко от съшия период на 2013 г.<br /> <br /> По държави най-големите преки инвестиции в страната за януари - май 2014 г. са от Британските Вирджински острови (110,5 млн. евро). На второ място по инвестиции в страната е Холандия &ndash; 74,5 млн. евро, а на трето &ndash; Австрия (58,8 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Франция (-46,4 млн. евро).<br /> <br /> В същото време български компании са инвестирали в чужбина 70,6 млн. евро за първите пет месеца на 2014 г. при 50,4 млн. евро за същия период на миналата година. /БЛИЦ<br />