Със силен старт започва 2017 г. „Енергоремонт холдинг”АД (EРХ) - водеща българска компания в областта на ремонта, модернизацията и изграждането на енергийни мощности и съоръжения, производството, доставката и монтажа на енергетично оборудване, съобщава 3e-news.net.
В сряда холдингът и „Лукойл Нефтохим Бургас”АД  подписаха  два нови договора на обща стойност 88.1 млн. лв., съобщиха от дружеството.

През следващите 18 месеца холдингът  ще реализира договор за „Проектиране, доставка и строителство на строителство на нова пещ П-101 и котел-утилизатор в инсталация АД-4, производство АВД” на стойност 36 млн.лв. без ДДС. 

Като лидер в консорциум с „ПМУ” АД той ще осъществи и „Реконструкция, ремонт на съществуващата тръбопроводна инфраструктура и оборудване”, които ще обезпечат по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове 1,2,3 на пристанищен терминал ”Росенец”. Срокът за изпълнение е 24 месеца. 

През последните години „Енергоремонт холдинг” АД  навлезе в нови области с изпълнение на проекти в нефтено-газовата индустрия, ликвидиране на последиците от въгледобива, изграждане  на екосъоръжения в енергетиката, енергийната ефективност. В началото на 2017 година той е пред приключване  на преговори за реализация на друг голям проект и е пред подписване на още един нов контракт.       

Стратегическото партньорство на "Енергоремонт холдинг" и „Лукойл Нефтохим Бургас” продължава след успешно изпълнение през 2016 г. на  втория етап от модернизацията на резервоарен парк на пристанище”Росенец” и създадените много добри отношения между двете компании на руския пазар. 

„Подписаните нови договори показват, че „Енергоремонт холдинг” се развива стабилно и успешно. Те  ще ни дадат възможност да работим спокойно през следващите 24 месеца. Възложените дейности са трудни и сложни за изпълнение, но ние отново ще подходим изключително отговорно, за да  приключим успешно проектите, коментира председателят на Управителния съвет на „Енергоремонт холдинг” Иван Личев.

През миналата година "Енергоремонт холдинг" започна реализацията на няколко значими проекта на българския пазар, сред които са рехабилитация на подстанция”Карбонат”,собственост на Електроенергиен системен оператор, възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Ямбол, Карнобат и Бургас и др.

От две години холдингът диверсифицира дейността си, като се насочи към разширяване на пазарното си присъствие в  Югоизточна Европа, Близкия изток и Африка с откриване на представителства и създаване на дъщерни дружества и компании с местни партньори. Придобиването на „Електроимпекс”АД му позволи  да утвърди международните си пазарни позиции. 

През 2016 година холдингът регистрира свои дружества в Москва и Абу Даби и  стъпи на пазара в ОАЕ, един от най-динамично развиващите се в света.