ДКЕВР сезира ДАНС, Националната агенция по приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция и лично министър-председателя за тежките нарушенията извършени от енергийните дружества, които бяха оповестени на пресконференция днес. Резултатите от проведените регулаторни одити на ЧЕЗ, EVN и ЕНерго-про са констатирали над 2600 нарушения. Освен това ЕРП-тата са завишили своите разходи неправомерно, общо в размер на 818 милиона лева.
Всички дружества са работили по един и същи начин &ndash; чрез свързани лица, а от допълнителните си приходи и икономията от технологичните загуби, са завишили своите разходи неправомерно, общо в размер на 818 милиона лева - повече разходи над утвърдените от ДКЕВР за петте години от 2008 до 2012 г. Това каза на пресконференцията председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев.<br /> <br /> &bdquo;Наред с констатираните нарушения по одита, бе установено и изплащане на необосновани комисионни на свързани дружества, необосновани високи разходи за мениджърски и консултантски услуги, които са неотразени във финансовия резултат, по-малко разходи за технологични загуби на трите ЕРП-та&rdquo;, заяви Боев. &bdquo;Бяха установени редица нарушения по разглеждането на жалбите в съответните дружества, за които сме съставили констативни протоколи&rdquo;, заяви Боян Боев.<br /> <br /> &bdquo;Дружествата са имали необходимост от много по-малък размер признати технологични загуби в сравнение с това, което те са заявили и което им е било заложено от регулатора. Само от технологични загуби икономията за трите дружества е 405 милиона лева за петте години. <br /> <br /> Въпреки тази икономия, дружествата не са отчели по-високи печалби от утвърдените им, а са използвали тези икономисани средства, за да си увеличат своите административни разходи, в това число консултантски услуги, мениджърски, всякакъв вид външни услуги, включително със свързани лица и други преки разходи. Тези разходи значително надвишават рамката, която сме утвърдили&rdquo;, обясни той.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ОЧАКВАЙТЕ В БЛИЦ ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА СКАНДАЛА</strong></span><br /> <br />