Денис Ершов излиза от Надзорния съвет на "Петрол" АД. Това ще бъде една от точките на Общото събрание на акционерите, което свиква Управителният съвет на дружеството на 20 февруари 2013 г.
Поканата за общото събрание е внесена в Търговския регистър, като заявлението още не е вписано, пише investor.bg.<br /> <br /> Смяната на ръководството е резултат от сделката от месец юни, при която председателят на Международната федерация по шах Кирсан Илюмжинов купи 52,5% от &quot;Петрол Холдинг&quot; АД чрез компанията си Credit Mediterranee. 47,5% от тези акции бяха на Денис Ершов, а 5% на Александър Мелник.<br /> <br /> Като първа точка на общото събрание се предлага намаление на надзорния съвет от 5-ма на 3-ма членове. Също така се предлага решенията да се вземат с обикновено мнозинство, а не с единодушие.<br /> <br /> Предложено е освобождавнето от Надзорния съвет на Митко Събев, Стоян Кръстев, Иван Нейков, Неделчо Янакиев и Денис Ершов. За новия Надзорен съвет са предложени Митко Събев, Сергей Батурин и Тихомир Трендафилов<br />