Съдът на ЕС тотално забрани агресивните търговски практики, създаващи у потребителя невярно впечатление, че вече е спечелил награда, когато всъщност за да я получи, той трябва да направи някакъв разход.
Тези практики са забранени, дори ако наложеният на потребителя разход е незначителен в сравнение със стойността на наградата или дори, ако не носи никаква печалба на търговеца.<br /> <br /> Казусът е взет от дело срещу пет британски фирми, специализирани в разпространение на рекламни материали, от една страна, и от друга - Службата за лоялна търговия на Великобритания, на която е възложено да следи за прилагането в Обединеното кралство на правната уредба за защита на потребителите.<br /> <br /> Службата задължава тези фирми да преустановят практиката си да изпращат адресирани лично писма, купони и други рекламни притурки, поставени във вестници и списания, с които на потребителя се съобщава, че е спечелил награда или друга облага, чиято стойност може да бъде значителна или само символична.<br /> <br /> Потребителят има на разположение няколко начина, за да разбере каква е неговата &quot;награда&quot; и да получи съответен номер: да позвъни на телефонен номер с добавена стойност, да изпрати SMS, или да получи информация по обикновената поща. На потребителя се дава информация за цената на минута и за максималната продължителност на обаждането, но той не е уведомен, че предприятието-рекламодател получава някаква част от стойността на обаждането.<br /> <br /> Някои реклами например са предлагали като &quot;награда&quot; круизи в Средиземно море, но за да получи тази награда, потребителят е трябвало да заплати застраховката, както и различни добавки, за да получи кабина с едно или две легла; да поеме разходите за храна и напитки по време на пътуването, както и пристанищните такси. При тези условия, за да участват в този круиз, две двойки от по двама души е трябвало да заплатят по 399 паунда на човек.<br /> <br /> В годишната статистика за 2011 г. на организацията, която обединява европейските потребителски центрове, има регистрирани над 42 000 жалби от недоволни потребители. От тях 5 на сто са именно срещу агресивните търговски практики.<br /> <br /> По данни на Комисията за защита на потребителите, през 2011 г. у нас са докладвани около 250 случая със съмнение за наличие на нелоялна търговска практика. В 132 случая КЗП се е произнесла, че има наличие на нелоялна търговска практика. Те се прилагали най-често при продажбата на туристически услуги, мобилни услуги и предлагането на хранителни продукти.<br />