Дружествата "ЕВН България Електроразпределение" и "ЕВН България Електроснабдяване" са внесли възражения срещу констатациите в одитния доклад на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), съобщиха от компанията. Вчера от друго електроразпределително дружество - Е.ОН, също съобщиха, че възразяват срещу доклада на регулатора.
Дружествата на ЕВН, която обслужва Югоизточна България, не споделят извода на регулатора, че е нужно дублиране на структурите, извършващи обслужващите дейности. Освен че е отстъпление от принципа &quot;обслужване на едно гише&quot;, според компанията такава практика ще доведе и до значително увеличаване на административните разходи, а това е в разрез с лицензионното задължение за минимални икономически обосновани разходи.<br /> <br /> &quot;С целенасочената си работа и непрекъснатото подобряване и оптимизиране на структурите и<br /> на оперативните разходи през последните пет години &quot;ЕВН България&quot; доказа своята клиентска ориентираност. Всички процеси са насочени към улесняване и пестене на времето на нашите клиенти като в същото време позволяват комплексно обслужване на високо ниво само с едно обаждане или<br /> посещение,&quot; съобщават от дружеството.<br /> <br /> От компанията приветстват подобни регулаторни одити и то не само за крайния като смятат, че проверките трябва да включват не само снабдителя и разпределителното предприятие, но и всички останали по веригата производство - пренос - разпределение - доставка.