Днес „EVN България Електроснабдяване“ ЕАД (EVN EC) внесе в Националната електрическа компания предложение как да бъде уреден съществуващият търговски спор между двете компании за невъзстановените разходи на EVN EС, произтичащи от задължението за изкупуване на енергията от ВЕИ производители. Това съобщиха от енергоразпределителното дружество.
По този начин EVN EC започна преговори с НЕК, които да доведат до взаимоприемливо решение по спора. Предложението на&nbsp; EVN EC беше изпратено и до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. <br /> <br /> В писмо до ДКЕВР, изпратено вчера, EVN EC поиска отлагане на откритото заседание на комисията, насрочено за 28.04.2014 г., за да може да се запознае с предоставените от НЕК на 7 април 2014 г. нови доказателства. Миналата седмица ЕVN ЕС поиска от ДКЕВР указания относно съдържанието на доказателствата и тяхната връзка с нарушенията, за които се твърди, че са извършени от EVN ЕС. <br /> <br />