Европейските банки с поделения в България трябва да наберат допълнително 12 мрд. евро, за да отговорят на новите по-високи капиталови изисквания. Това според в. "Капитал" показват резултатите от последните стрес тестове на Европейския банков регулатор (ЕВА).
Както се очакваше, от опериращите в България банки най-голям капиталов недостиг имa Unicredit. Италианската банка ще трябва да набере допълнително 7.974 млрд. евро, но финансовата институция е подготвена за издаването на нови акции, което се очаква да се случи в началото на следващата година.<br /> <br /> Френската Societe Generale трябва да си осигури допълнително 2.131 млрд. евро. Подобна е и сумата, която не достига на австрийската Raiffeisen &ndash; 2.127 млрд. евро. Има и банки с подразделения в България, които нямат нужда от допълнителен капитал, за да покрият новите изисквания. Такива са белгийската KBC (която е собственик на СИБанк), унгарската OTP (собственик на ДСК), холандската ING, както и френската Cr&eacute;dit Agricole (която оперира у нас чрез дъщерната й Emporiki Bank).<br /> <br /> Резултатите от последните стрес тестове показаха, че за да отговорят на новите изисквания за капиталова адекватност, най-големите кредитори в еврозоната трябва да наберат допълнително 115 млрд. евро. Това е значително нарастване в сравнение с октомври, когато капиталовия недостиг на банковия сектор в еврозоната възлизаше на 106 млрд. евро. Стрес тестовете са проведени на базата на балансовите показатели на банките към края на септември, докато предишните прогнози за капиталови дефицити бяха базирани на данните към полугодието.<br /> <br /> След последните стрес тестове стана ясно, че кредиторите във Великобритания, Дания, Финландия, Ирландия и Швеция нямат недостиг на капитал. Оценката за недостига на френските банки също беше намалена с 1.5 млрд. до 7.3 млрд. евро. Същевременно проверките показаха обезпокояващи данни за германските банки. Те трябва да наберат допълнително 13.1 млрд. евро, за да отговорят на изискването за 9% адекватност на капитала от първи ред, което трябва да бъде покрито до юни 2012 г. Испанската Banco Santander продължава да е с най-мащабен капиталов недостиг, възлизащ на 15.302 млрд. евро. За да набере нужните средства, Santander започна да разпродава операциите си в Латинска Америка.<br /> <br /> <hr /> <div style="text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>Резултати от стрес тестовете на европейските банки<br /> </strong></span><span style="font-size: small"><strong><br /> </strong></span></div> <table border="0" rules="none" cellspacing="0" width="500" frame="void" height="1357" cols="3"> <tbody> <tr> <td height="17" width="109" align="left"><strong>Държава</strong></td> <td width="366" align="left"><strong>Банка</strong></td> <td width="243" style="text-align: right"><strong>Недостиг (в млн. Евро)</strong></td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Австрия</td> <td align="left">ERSTE GROUP BANK AG</td> <td align="right">743</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">RAIFFEISEN ZENTRALBANK &Ouml;STERREICH AG</td> <td align="right">2127</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">&Ouml;ESTERREICHISCHE VOLKSBANK AG</td> <td align="right">1053</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Белгия</td> <td align="left">DEXIA</td> <td align="right">6313</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">KBC BANK</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="25" align="left">Кипър</td> <td align="left">MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD</td> <td align="right">1971</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD</td> <td align="right">1560</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Дания</td> <td align="left">DANSKE BANK</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">JYSKE BANK</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">SYDBANK</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">SYDBANK</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Финландия</td> <td align="left">OP-POHJOLA GROUP</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Франция</td> <td align="left">BNP PARIBAS</td> <td align="right">1476</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">CREDIT AGRICOLE</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BPCE</td> <td align="right">3717</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">SOCIETE GENERALE</td> <td align="right">2131</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Германия</td> <td align="left">DEUTSCHE BANK AG</td> <td align="right">3239</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">COMMERZBANK AG</td> <td align="right">5305</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">LANDESBANK BADEN-W&Uuml;RTTEMBERG</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">DZ BANK AG DT. ZENTRAL</td> <td align="right">353</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BAYERISCHE LANDESBANK</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ-</td> <td align="right">2489</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">HYPO REAL ESTATE HOLDING AG</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">WESTLB AG</td> <td align="right">224</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">HSH NORDBANK AG</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">LANDESBANK HESSEN-TH&Uuml;RINGEN GZ</td> <td align="right">1497</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">LANDESBANK BERLIN AG</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">WGZ BANK AG</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Унгария</td> <td align="left">OTP BANK NYRT</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Ирландия</td> <td align="left">ALLIED IRISH BANKS PLC</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BANK OF IRELAND</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">IRISH LIFE AND PERMANENT</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Италия</td> <td align="left">INTESA SANPAOLO S.p.A</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">UNICREDIT S.p.A</td> <td align="right">7974</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A</td> <td align="right">3267</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BANCO POPOLARE &ndash; S.C.</td> <td align="right">2731</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA (UBI BANCA)</td> <td align="right">1393</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Люксембург</td> <td align="left">BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Малта</td> <td align="left">BANK OF VALLETTA</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Холандия</td> <td align="left">ING BANK</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">RABOBANK NEDERLAND</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">ABN AMRO BANK</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">SNS BANK</td> <td align="right">159</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Норвегия</td> <td align="left">DNB NOR BANK</td> <td align="right">1520</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Полша</td> <td align="left">POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Португалия</td> <td align="left">CAIXA GERAL DE DEP&Oacute;SITOS</td> <td align="right">1834</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BANCO COMERCIAL PORTUGU&Ecirc;S</td> <td align="right">2130</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">ESP&Iacute;RITO SANTO FINANCIAL GROUP</td> <td align="right">1597</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BANCO BPI</td> <td align="right">1389</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Словения</td> <td align="left">NOVA LJUBLJANSKA BANKA</td> <td align="right">320</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Испания</td> <td align="left">BANCO SANTANDER S.A.</td> <td align="right">15302</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.</td> <td align="right">6329</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BFA-BANKIA</td> <td align="right">1329</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA</td> <td align="right">630</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BANCO POPULAR ESPA&Ntilde;OL, S.A.</td> <td align="right">2581</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Швеция</td> <td align="left">NORDEA BANK AB</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">SVENSKA HANDELSBANKEN AB</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">SWEDBANK AB</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">Великобритания</td> <td align="left">ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP plc</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP plc</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">BARCLAYS</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td height="17" align="left">&nbsp;</td> <td align="left">LLOYDS BANKING GROUP</td> <td align="right">0</td> </tr> </tbody> </table> <br /> <a target="_blank" href="https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/12/09/1356623_operirashtite_v_bulgariia_evropeiski_banki_triabva_da/?ref=embedfp&amp;source=www.dnevnik.bg">Източник: ЕВА<br /> </a><br />